Área de socios

Que é APETEGA?
APETEGA é a Asociación do Profesorado de Tecnoloxía de Galicia, unha asociación profesional sen ánimo de lucro e dentro das súas tarefas se atopa promocionar o ensino da área de Tecnoloxía no sistema educativo e programar todo tipo de actividades de formación, divulgación,…

A xeito de resumo, ser socio/a supón:

Recibir periodicamente na túa dirección de correo electrónico toda a información que se envíe á rolda de correo que ten a asociación e á que envían correos informativos tanto a directiva como dúbidas, consultas, recomendacións, etc. todos os socios e socias.
O dereito a asistir, opinar e votar en todas as asembleas que celebre a Asociación (como mínimo son tres ao ano).
A inscrición gratuíta en todas as actividades de formación que realiza anualmente a asociación (Xornadas Monográficas, Xornadas de Tecnoloxía de Galicia, Visitas Didácticas, etc.)
No menú da dereita está accesible o texto integro dos estatutos da asociación.

Como asociarse?
Para asociarse só é necesario cubrir o formulario de inscripción e facernolo chegar por correo electrónico a contacto@apetega.org ou por correo postal ó Apartado de Correos nº142, 15.702-Santiago de Compostela.

En breve a través desta páxina poderedes incribirvos on-line así como modificar os vosos datos.

Cuotas
Cuota de alta: 50.-€
Renovación anual: 35.-€
Formas de pago
Podense levar a cabo os pagos por calqueira das seguintes formas:

Ingreso na conta de APETEGA (Caixa Nova: 2080-0141-41-0040007345)
Domiciliación bancaria. Neste caso é necesario enviar o orixinal da folla de inscrición cos datos bancarios e asinado ó Apartado de Correos nº142, 15.702-Santiago de Compostela